Fara í efni

Frá upphafi hefur Eimur ráðið til sín sumarstarfskrafta til að sinna skemmtilegum og krefjandi verkefnum sem tengjast tilgangi félagsins. Verkefnin hafa falist í rannsóknum, kortlagningu auðlinda og öðru sem tengist jarðhita, fjölnýtingar og sjálfbærni. Afrakstur starfsins nýtist m.a. til að stækka þekkingargrunn Eims og styrkja þannig starfsemi félagsins. Eimur hefur átt gott samstarf við Háskólann á Akureyri við að finna efnilega nemendur til starfans og hefur einnig átt í góðu samstarfi við ýmis fyrirtæki á svæðinu.

Sumarverkefni 2016

Fyrstu verkefnin fóru fram sumarið 2016, samhliða því að Eimur var að hefja starfsemi sína. Verkefnin fólu í sér að safna saman mikilvægum upplýsingum um starfssvæði Eims, m.a. kortleggja jarðhitanýtingu, kanna orku- og massflæði innan svæðisins og afla upplýsinga um stöðu rafbílavæðingar á NA-landi. Til verksins voru ráðnar Vera Sólveig og Sandra Dögg sem báðar stunduðu nám við Háskólann á Akureyri.

Sumarverkefni 2017

Sumarið 2017 var Alma Stefánsdóttir ráðin til Eims í sumarverkefni. Meðal þeirra verkefna sem Alma sinnti voru öflun gagna um framleiðslu innlends eldsneytis og orkugjafa, bæði í dag og áætlanir næstu áratuga, sem og kortlagningu á hvernig jarðvarminn er nýttur á svæðinu. Út úr þeirri vinnu kom m.a. þessi mynd þar sem nýting ársins 2016 er sett fram með myndrænum hætti. Auk þess vann Alma við undirbúning og framkvæmd verðlaunaviðburðar í Hofi þegar úrslit úr samkeppni um nýtingu lághitavatns voru kynnt.

Bein nýting jarðvarma á NA-landi 2016

Sumarverkefni 2018

Sumarið 2018 kom til starfa Gunnlaug Helga Ásgeirsdóttir, einnig nemandi frá Háskólanum á Akureyri. Hennar verkefni fólst í að kortleggja þjóðhagslegan ávinning íbúa á NA-landi af jarðhitaauðlindinni. Ávinningur verkefnisins felst í að kortleggja sparnað samfélagsins t.d. á innflutningi á orkugjöfum og sparnaður í útblæstri gróðurhúsalofttegunda. Verkefninu er einnig ætlað að vekja fólk til umhugsunar um verðmæti auðlindastraumanna okkar sem og að hvetja til enn frekari og betri nýtingar jarðvarmans. Með þessu er stuðlað að efnahagslegri hagsæld, samfélagslegri framþróun og ekki síst vistfræðilegu jafnvægi. Afrakstur sumarstarfsins verður settur fram í formi skýrslu sem hægt verður að nálgast hér á vefnum.

Sumarverkefni 2023

Eimur tók í sumar þátt gjöfulu samstarfi við Auðlindadeild Háskólans á Akureyri í tveimur verkefnum um verðmætasköpun í fiskeldi sem Nýsköpunarsjóður námsmanna hjá Rannís styrkti. Alls fengu fimm stúdentar styrk til að sinna þessum verkefnum. Annað verkefnið sneri að nýtingu blóðs úr eldislaxi, og hitt um auðlindamál og fóðrun í tengslum við uppbyggingu nýs styrjueldis í Ólafsfirði.

„Bæði verkefnin voru mikilvægur liður í að styrkja öflugt samstarf við atvinnulíf, með áherslu á aukna verðmætasköpun og bætta nýtingu auðlinda,“ segir Rannveig Björnsdóttir, dósent við Auðlindadeild sem var leiðbeinandi í báðum verkefnum.

Blóðið — verðmæt hliðarafurð
Önnur rannsóknin laut að söfnun og nýtingu á blóði úr eldislaxi og var unnin með HA í samvinnu við Slippinn-DNG, Samherja fiskeldi í Öxarfirði og Matís. Í verkefninu voru framkvæmdar tilraunir með þurrblæðingu laxa og söfnum á blóði eldislaxa við slátrun, með búnaði sem var sérstaklega hannaður og smíðaður fyrir verkefnið. Næringargildi blóðsins voru rannsökuð ásamt því að gæði og geymsluþol flaka var metið með mismunandi aðferðum, því mikilvægt er að gæði fisksins rýrni ekki í ferlinu.

Stúdentar við Auðlindadeild HA, þau Friðbjörg María Björnsdóttir og Kasper Jan S. Róbertsson unnu tvö verkefni tengd rannsókninni og þriðji hluti verkefnisins var unninn af Helenu Þórdísi Svavarsdóttur meistaranema við Háskóla Íslands. Friðbjörg, sem er á þriðja ári í sjávarútvegsfræði kortlagði þurrblæðingu fiska eftir aflífun. Kasper, sem er á þriðja ári í líftækni, rannsakaði efnainnihald laxablóðs með áherslu á helstu næringarefni. Þá voru einnig rannsökuð áhrif þess að bæta and-storknunarefnum í blóðið við söfnun og að kæla það áður en frekari vinnsla fór fram. Hann tók þátt í þurrblæðingu fiska en hans rannsóknir fóru þó að mestu fram á rannsóknastofum HA. Helena Þórdís rannsakaði gæði flaka þurrblædds fisks samanborið við fisk sem blætt var í kældu ísvatni eins og jafnan er gert. Hún vann hluta verkefnisins í nánu samstarfi við Matís.


Blóðgunarrennan sem var smíðuð í tengslum við rannsóknina.

Slippurinn-DNG hannaði og smíðaði blóðgunarrennu sérstaklega fyrir rannsóknina og starfsfólk Silfurstjörnunnar aðstoðaði við framkvæmd tilrauna. Samstarfið reyndist afar gott og er mikilvægt til áframþróunar hvað varðar nýtingu á blóði úr eldislaxi sem í dag er ónýtt hliðarafurð framleiðslu eldisfisks. Í blóðinu má finna næringarefni sem nýta mætti til dæmis sem bætiefni í fóður og jafnvel matvæli.

Eldi á fiski hefur aukist gríðarlega undanfarin ár og endurspeglar þann vöxt sem hefur átt sér stað um allan heim undanfarna áratugi og hefur lagareldi farið fram úr sjávarútvegi sem helsta framleiðsluaðferð sjávarfangs á heimsvísu. Talið er að um 1000 tonn af blóði falli til árlega á Íslandi og sé enn ekki nýtt og mun það magn halda áfram að aukast ef áfrom landeldisfyrirtækja ná fram að ganga.

Framtíðin í styrjueldi?
Hin rannsóknin snerist um nýtingu vatns við styrjueldi. Ákveðnar tegundir styrju eru í útrýmingarhættu þó svo að þær skili af sér verðmætari afurðum en nokkur önnur fiskitegund. Því er gleðiefni að hafið sé eldi á þessari dýrmætu tegund hér á landi og til mikils að vinna að unnt sé að þróa framleiðsluna með hagkvæmum og sjálfbærum hætti.

Katrín Axelsdóttir og Guðdís Benný Eiríksdóttir, stúdentar í sjávarútvegsfræði nýttu sumarið í að rannsaka í samvinnu við nýstofnað styrjueldi í Ólafsfirði um hvort hægt væri að auka vöxt seiða með auðgun fóðurs og einnig hvernig hámarka mætti nýtingu vatns- og varmaauðlinda á svæðinu við eldið og kom Eimur sérstaklega að þessum þætti.


Styrjuseiði að stækka

Niðurstöður benda til þess að hægt sé að auka vöxt seiða með því að auðga fóðrið með íslensku lýsi blandað próteinhrati sem fæst úr þörungum sem framleiddir eru á Íslandi. Þá leiddi skoðun á vatni og varma á svæðinu í ljós að með öflugum varmaskipti væri hægt að nýta affallsvatn frá sundlaugum, fyrirtækjum og íbúðarhúsum til upphitunar á vatni sem hentar eldinu.

Eimur þakkar öllum fyrir gott samstarf í verkefninu og við hlökkum til næstu skrefa.

 Sumarverkefni 2024 - Samstarf með Eflu

Eimur og Efla leiða saman hesta sína í úttekt á olíunotkun sveitarfélaga á Íslandi. Úttektin er hluti af  RECET verkefninu sem snýst um að efla getu sveitarfélaganna til að takast á við orkuskipti, lögð verður áhersla á sveitarfélögin á Norðurlandi eystra og Vestfjörðum sem eru einmitt viðfang RECET.

Til verksins var ráðinn í sumarstarf til Eflu Sindri Dagur Sindrason sem er með BSc í vélaverkfræði, en Ágústa Steinunn Loftsdóttir, sem situr einmitt í ráðgjafaráði RECET verkefnisins sinnir leiðbeiningu innan Eflu, auk starfsfólks Eims.

Markmiðið er að birta niðurstöðurnar á skýrsluformi með haustinu, en það getur þá nýst sem byrjunarreitur fyrir áætlanagerð sveitarfélaga sem hafa takmarkaða hugmynd um olíunotkun innan sinna marka. Einn þáttur í RECET verkefninu er svo að þróa stafrænt mælaborð þar sem þessar upplýsingar verða gerðar aðgengilegar á vefnum með myndrænum hætti. Í dag eru þessar upplýsingar aðeins aðgengilegar fyrir landið allt, vegnum gagnagáttir Orkustofnunar, en hér á að brjóta notkunina betur niður landfræðilega.

Við hlökkum til samstarfsins!